Vad det handlar om

nyaloga

Projektet handlar om en älv, Klarälven-Trysilelva-Femundselva, som rinner genom två länder. Eftersom älven, dess biologiska mångfald och ekosystemtjänster inte känner av nationsgränsen, finns tydliga behov av att använda ett gränsöverskridande perspektiv.

Lyckas vi skapa förutsättningar för en långsiktig återuppbyggnad av det vilda och långvandrande laxbeståndet kommer också många andra arter och värden att gynnas parallellt.

> Om projektet