Exempel på uppsatta mål och utkomster i de olika arbetspaketen inom projektet.

  • Inleda processen för ökad överlevnad av nedströmsvandrande fisk förbi vattenkraftverken.
  • Inleda processen för ökad fångst och transport av uppströmsvandrande fisk från Vänern, förbi vattenkraftverken, till lekområden uppströms.
  • Restaurera minst 3 mil av Klarälven och/eller Klarälvens/Trysilelvas biflöden.
  • Kontroller av antalet uppvandrande lekfiskar, var och när de leker eller vandrar ut, identifiering av flaskhalsar som begränsar utvecklingen, samt inte minst hur väl populationerna svarar på olika miljöåtgärder.

De tre arbetspaketen