Flodpärlmusslan är åter tillbaka i Trysilälven

Gleden var stor da det på nytt ble funnet elvemusling i Trysilelva. Det er ikke registret siden 2002 . Nå «jaktes» det på flere individer, da muslingene er viktig for ekosystemet i elva. Spörsmålet er om muslingene i Trysilelva bruker gjellene til Vänerlaks eller 0rret som oppvekstbase i sitt förste leveår.

När bild på flodmussla. Foto: Kjell Sandaas
Foto: Kjell Sandaas (via fylkesmannen.no)

Spörsmålet som nå stilles, er om det finnes flere elvemuslinger i området. Derfor er fylkesmannen nå i sving med snorkling og dykking i elva for å lete etter flere förekomster. Og kanskje kan Vånerlaksens tilbakekomst i vassdraget vrere avgjörende for denne arten.

– Elvemuslingen kan bli over 200 år gamrnel, sier fiskeforvalter Atle­ Rustadbakken hos Fylkesmannen i Hedmark. Han målte den siste muslingen til 11,1 centimeter lang og 5,4 centimeter bred.

Nytt funn i august

– Etter flere eldre observasjoner av elvemusling i Trysilelva, sist ved at en fisker fikk opp et individ på fiskesnöret sitt nede ved Plassen i 2002, er nå arten endelig verifisert ved nytt funn 20. august 2018. Det var Kjell Sandaas (Naturlaglige konsulenttjenester) og J0m Enerud (Fisk- og miljöunders0kelser) som fant muslingen. Kartlegging av elvemusling på utvalgte lokaliteter i Trysilvassdraget inngår i den pågående vassdragsovervåkingen i fylket. Elvemuslingen som ble funnet forrige uke, lå bare få meter unna der Snorre Grönnress på Gjerfloen Fluefiske anviste gjenutsetting av individet som de hadde oppe i 2002, skriver fiskeforvalter Rustadbakken på deres hjemmeside (Endelig bekreftelse av elvemusling i Trysilelva (fylkesmannen.no)).

 

[Ovan är utdrag ur artikel från Lokalavisa Trysil – Engerdal. Ladda hem artikel Muslingen tilbake i elva (PDF)]

 

Kontakt

Ragnhild Skogsrud
fmhersn@fylkesmannen.no
Tlf: +47 62 55 11 80

Atle Rustadbakken
fmheatru@fylkesmannen.no
Tlf: + 47 62 55 11 67

Smoltövervakning igång i Edebäck

En viktig del i övervakningen av lax- och öringpopulationerna i Klarälven är att försöka kvantifiera antalet utvandrande smolt. Sedan 2 maj finns nu en smoltryssja vid Edebäck i Klarälven. Metoden går ut på att man fångar smolt i ryssjan, märker ett givet antal och sätter tillbaks dem en sträcka uppströms. Andelen återfångade kan sedan användas för att beräkna det totala antalet smolt som vandrat förbi. Detta antal ingår i olika populationsmodeller. Ryssjan kompletteras med en Screwtrap (skruvfälla) på samma plats för att dels kunna fånga smolt även vid högre flöden (då ryssjan inte kan fiska) samt för att kalibrera de båda metoderna. På sikt skulle då enbart den enklare skruvfällan kunna användas.

Smoltövervakningen sker i samarbete med Karlstads universitet och fiskevårdsområdet, och kommer att pågå till slutet av juli. Smoltfällan är bemannad dygnet runt, alla dagar i veckan, av personal från Länsstyrelsen i Värmland.

Kontaktperson Pär Gustafsson (par.gustafsson@lansstyrelsen.se).