Upptransport av lax och öring

Sedan fiskvägen och fällan vid kraftverket i Forshaga öppnade, i början av juni till och med 2019-07-01, har det samlats in och transporterats upp lax och öring som ska leka i norra Klarälven och biflöden. Fisken körs med lastbil ungefär en gång i veckan från Forshaga för återutsättning strax norr om Edsforsens kraftverk. Därifrån simmar fisken själv i cirka 130 km upp till deras huvudsakliga lekområden. Det antal som hittills körts upp i år är i paritet med hur det brukar se ut vid den här tidpunkten, med undantag för odlad Klarälvsöring som är betydligt färre än vid samma tidpunkt 2018 och 2016 (2017 transporterades ingen fisk upp pga IPN). Men det är samtidigt långt kvar på säsongen och för tidigt att säga något om hur det kommer se ut när vi summerar siffrorna i månadsskiftet september/oktober.

  •  Vildfödd Klarälvslax:  133 st
  • Vildfödd Klarälvsöring: 121 st
  • Klarälvsöring av odlat ursprung: 63 st

    Laxhane Forshaga
    Laxhane Forshaga

Smoltprojektet

I slutet av april startade årets smoltutvandringsprojekt i Klarälven. Ryssja och skruvfälla är uppmonterade strax uppströms bron 62:an i Edebäck/Gunnerud med vars hjälp vi fångar, märker, återutsätter och återfångar en del av den smolt (d.v.s. utvandringsfärdiga lax/öringungar) som startar sin nedströmsvandring från uppväxtmiljöerna i norra Klarälven. Genom andelen märkt smolt som återfångas kan vi beräkna hur stor mängd naturproducerad smolt som totalt startat sin nedvandring till Vänern och passerat platsen. Dels är detta viktigt för att övervaka hur lax- och öringpopulationen mår just nu, dels för att se hur de utvecklas och svarar på olika åtgärder, men även för att kunna förfina de modeller som finns för laxpopulationen.

Delprojektet är ett samarbetsprojekt mellan LST, Karlstads universitet och Sportfiskarna och är bemannat med minst två personer alla dagar i veckan från slutet av april till och med slutet av juli. Vill ni besöka platsen och se hur allt detta går till går det bra att kontakta antingen projektledare Pär Gustafsson (LST) på telefon 010-224 74 40 eller Robin Lindgren (Sportfiskarna) på telefon 070-424 20 35.

Fältarbetare Elio Bottagisio, och smoltryssjan med ledarmar och fångsstrut i bakgrunden.
Fältarbetarna Robin Lindgren och Elio Bottagisio i färd med att vittja smoltryssjan.
Skruvfällan.
Fångad laxsmolt märkt med en Streamer tag.