Delprojekt 2:2. Plan för stödutsättning och återintroduktion

…Arbetspaket 2 Biotoprestaurering, återintroduktion och populationsövervakning

Plan för stödutsättning och återintroduktion av rom, yngel och/eller vuxen Vänerlax (och –öring).

Med dagens antal vilda lekfiskar och dess relativt svaga utveckling kommer återetablering i hela älven ta mycket lång tid, även med effektiva fiskvägar. Genom att kombinera miljöåtgärder med förstärkningsutsättningar och återetablering av rom och yngel från Klarälvslax och öring i lämpliga delar av Klar-Trysil-Femundselva kan rehabiliteringen
påskyndas. Även utsättningar av vuxen lekfisk kan bli aktuellt.

Mål

en strategi och program för utsättningar arbetas fram, utsättningar av rom och yngel påbörjas, leklax transporteras även till Norge.

Resultat/effekt

Laxen återetablerad på den norska sidan, utvandring av smolt påbörjad.