Delprojekt 2:1. Restaurera flottningsrensade biotoper

…Arbetspaket 2 Biotoprestaurering, återintroduktion och populationsövervakning

I och med att älven med dess biflöden varit flottled har de även rensats på material som utgör
livsmiljöer för olika fiskarter, insekter och växter. Vattenbiotoperna behöver därför återställas.

Mål

Minst 3 mil av Klarälven och/eller Klarälvens/Trysilelvas biflöden är restaurerade.

Resultat/effekt

Ökad produktion av lax och öring.