Smoltövervakning igång i Edebäck

En viktig del i övervakningen av lax- och öringpopulationerna i Klarälven är att försöka kvantifiera antalet utvandrande smolt. Sedan 2 maj finns nu en smoltryssja vid Edebäck i Klarälven. Metoden går ut på att man fångar smolt i ryssjan, märker ett givet antal och sätter tillbaks dem en sträcka uppströms. Andelen återfångade kan sedan användas … Fortsätt läsa Smoltövervakning igång i Edebäck

Projektet presenterades vid Vattenrådens dag i Göteborg

Två länder – én elv hade möjlighet att få presenteras vid vattenrådens dag 21 mars, som årligen hålls i Västerhavets distrikt. Det är viktigt att få berätta om den situationen i Klarälven-Trysilelva-Femundselva, och om den unika sötvattenslevande Vänerlaxen. Intresset var stort, och många ställde sig frågande till hur fortsatt lastbilstransport kan vara långsiktigt hållbart. I … Fortsätt läsa Projektet presenterades vid Vattenrådens dag i Göteborg