Upptransport av lax och öring

Sedan fiskvägen och fällan vid kraftverket i Forshaga öppnade, i början av juni till och med 2019-07-01, har det samlats in och transporterats upp lax och öring som ska leka i norra Klarälven och biflöden. Fisken körs med lastbil ungefär en gång i veckan från Forshaga för återutsättning strax norr om Edsforsens kraftverk. Därifrån simmar fisken själv i cirka 130 km upp till deras huvudsakliga lekområden. Det antal som hittills körts upp i år är i paritet med hur det brukar se ut vid den här tidpunkten, med undantag för odlad Klarälvsöring som är betydligt färre än vid samma tidpunkt 2018 och 2016 (2017 transporterades ingen fisk upp pga IPN). Men det är samtidigt långt kvar på säsongen och för tidigt att säga något om hur det kommer se ut när vi summerar siffrorna i månadsskiftet september/oktober.

  •  Vildfödd Klarälvslax:  133 st
  • Vildfödd Klarälvsöring: 121 st
  • Klarälvsöring av odlat ursprung: 63 st

    Laxhane Forshaga
    Laxhane Forshaga

Smoltprojektet

I slutet av april startade årets smoltutvandringsprojekt i Klarälven. Ryssja och skruvfälla är uppmonterade strax uppströms bron 62:an i Edebäck/Gunnerud med vars hjälp vi fångar, märker, återutsätter och återfångar en del av den smolt (d.v.s. utvandringsfärdiga lax/öringungar) som startar sin nedströmsvandring från uppväxtmiljöerna i norra Klarälven. Genom andelen märkt smolt som återfångas kan vi beräkna hur stor mängd naturproducerad smolt som totalt startat sin nedvandring till Vänern och passerat platsen. Dels är detta viktigt för att övervaka hur lax- och öringpopulationen mår just nu, dels för att se hur de utvecklas och svarar på olika åtgärder, men även för att kunna förfina de modeller som finns för laxpopulationen.

Delprojektet är ett samarbetsprojekt mellan LST, Karlstads universitet och Sportfiskarna och är bemannat med minst två personer alla dagar i veckan från slutet av april till och med slutet av juli. Vill ni besöka platsen och se hur allt detta går till går det bra att kontakta antingen projektledare Pär Gustafsson (LST) på telefon 010-224 74 40 eller Robin Lindgren (Sportfiskarna) på telefon 070-424 20 35.

Fältarbetare Elio Bottagisio, och smoltryssjan med ledarmar och fångsstrut i bakgrunden.
Fältarbetarna Robin Lindgren och Elio Bottagisio i färd med att vittja smoltryssjan.
Skruvfällan.
Fångad laxsmolt märkt med en Streamer tag.

Laxens dag

Projektet bjöds in och presenterade om laxen, älven och Två länder – én elv på Laxens dag i Forshaga den 19 maj. Laxens dag arrangeras av Sportfiskarna och är en återkommande aktivitetsdag för hela familjen där olika praktiska moment som flugbindning, kastskola och utställare av fiskeutrustning varvas med föredrag. Förutom av projektet hölls föredrag av Karlstads universitet (Olle Calles) om fiskpassageåtgärder, Fortum/Gammelkroppa Lax AB (Johnny Norrgård) om odling och utsättning av smolt och (Sportfiskarna, region Värmland (Peter Belin) om laxfisket i Klarälven.

Pär Gustafsson, projektledare, presenterar projektet på Laxens dag i Forshaga. Foto: Peter Belin
Pär Gustafsson, projektledare, presenterar projektet på Laxens dag i Forshaga. Foto: Peter Belin

 

Klarälvens vattenråds årsstämma

Den 14 maj presenterades Två länder – én elv på Klarälvens vattenråds årsstämma i Forshaga. Stämman var välbesökt med ett 30-tal deltagare från både styrelse, övriga medlemmar samt med flera politiker från kommunerna längs älven närvarande. Övriga föredragshållare var Fortum och Synlab.

Inte bara lax har vandrat upp genom Värmland

Det sägs att en av de medeltida pilgrimslederna till Olav den Heliges grav i Trondheim har gått längs Klarälvdalen. En resa på 700 km vilken företogs årligen av 30 000 pilgrimer. En resa som du idag kan se på en 40 meter lång bonad, broderad på linneväv med ullgarn – pilgrimstapeten.

Pilgrimstapeten skildrar händelser på sträckan Hammarö och Trondheim. Genom en skog av gamla träd eller stockar tog man sig uppför Klarälven/Trysilelva till Röros sedan utför Gaula och ner till Atlantkusten och Nidaros i Trondheim.

Tapeten påbörjades 1995 och arbetet utfördes av tio kvinnor från Nordvärmland och Solör i Norge. Tapeten blev klar 23 april 1997 och ställdes ut för första gången i Trondheim i samband med stadens 1000-årsjubileum.

Pilgrimstapeten finns på Utmarksmuseet i Ransby i norra Värmland.

Idén till att skildra pilgrimsresan på en lång vävd bonad kommer från den mer kända Bayeuxtapeten. Tapeten, som sannolikt utfördes omkring år 1076, omtalas för första gången 1476 och beskriver på en yta av cirka 70 meter x 50 cm hela 73 historiska händelser kring Vilhelm Erövrarens anspråk på England och en teckning av vad som hände vid erövringen.

Bayeuxtapeten är egentligen inte en vävd tapet som Pilgrimstapeten utan en linneremsa broderad med garn i olika färger. Den innehåller framställningar av 623 personer, 202 hästar och mulåsnor, 55 hundar, 505 andra djur, 37 byggnader, 41 skepp och båtar, 49 träd – sammanlagt 1 512 föremål. Eftersom tapeten saknar avslutande bård är det inte helt osannolikt att den ursprungligen har varit längre.

Bayeuxtapeten förvaras i Musée de la Tapisserie de Bayeux, Frankrike, sedan 1945. I januari 2018 meddelades att tapeten kommer att lånas ut för utställning i England men inte förrän tidigast 2020 och om den klarar en flytt.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pilgrimstapeten

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bayeuxtapeten