Referensgruppsmöte 7 december 2017 Klarälvdalens folkhögskola

Torsdag 7 december hölls ett referensgruppsmöte på Klarälvdalens folkhögskola i Stöllet. Nedan finns presentationer från mötet.

Program för dagen (PDF)

Presentationer från mötet

Alla presentationer är i Powerpoint (pptx).

Två länder – én elv: vad vill vi åstadkomma?
Grete Algesten, Atle Rustadbakken

Fiskesamfunnet i Femund-/Trysil-/Klarelven – hvor stort er avviket fra naturtilstanden? Jon Museth (NINA)

Rehabilitering av Klarälven efter flottningsrensning
Pär Gustafsson
Delprojekt 2:1

Plan for reetablering og kultivering av Klarälvslaks i Femund- og Trysilelva
Henriette Kildal, Fylkesmannen Atle Rustadbakken, Fylkesmannen

Biologisk mångfald och regleringspåverkan
Grete Algesten

En lång lax-färd mot natt – ett drama i åtta delar
Pär Gustafsson
Delprojekt 1:2 – Ökad överlevnad för nedströmsvandrande smolt och kelt vid Edsforsen

I referensgruppen för Två länder – én elv sitter:

  • Kommuner
  • Kraftbolag
  • Klarälvens Vattenråd
  • Klarälvens fiskeråd
  • Sportfiskarna
  • Fiskevårdsområdesföreningar
  • Elveierlag
  • Trysil fellesforening for jakt og fiske
  • Engerdal fjellstyre
  • m fl