Rapport: produktion av laxsmolt i Klarälven

Placering av ryssjan (60.067073, 13.564506) och skruvfällan (60.063769, 13.557157) i Edebäck under 2018 och 2019. Under 2018 och 2019 undersökte projektet hur mycket vildfödd lax- och öringsmolt som vandrar ut från lek- och uppväxtområdena i norra Klarälven på sin färd ner mot Vänern. Antalet blir ett mått på hur mycket lax och öring som produceras … Fortsätt läsa Rapport: produktion av laxsmolt i Klarälven

Klarälvslaxen är en unik kvarleva från äldre tid

Som en av få sjöar i hela världen hyser Vänern storvuxen insjölevande lax, den så kallade Vänerlaxen. Den har gjort det sedan laxen blev inlåst efter senaste istiden för cirka 8000 år sedan då Vänern genom landhöjningen avsnördes från Ancylussjön (nuvarande Östersjön). Vänerlaxen är samma art (Salmo salar) som exempelvis finns i Östersjön och Atlanten … Fortsätt läsa Klarälvslaxen är en unik kvarleva från äldre tid

Projektet på studieresa i Frankrike

I slutet av oktober och i regi av ”Två länder - én elv” åkte en delegation på elva personer från olika länsstyrelser, länsstyrelsernas gemensamma fiskeutredningsgrupp och Fylkesmannen i Innlandet till södra Frankrike för att under en vecka studera fiskpassage-lösningar vid olika kraftverk (totalt fjorton stycken). Guider under resan var IMFT - Institut de Mécanique des … Fortsätt läsa Projektet på studieresa i Frankrike