Nu är vi nedströms Strängforsen

Restaureringen av norra Klarälven har fortsatt under augusti och sakta men säkert arbetat sig nedströms från där åtgärderna inleddes i början av juli (mellan Strängsforsen och Båtstadbron). Just nu jobbar maskiner, maskinförare och arbetsledare en bit nedströms Strängsforsen med att framförallt lägga ut uppschaktade rensvallar. På en sträcka av ca 800m nedströms Spisängen (sträcka O4) … Fortsätt läsa Nu är vi nedströms Strängforsen

Ny etablering uppströms Strängforsen på gång

Restaureringen av norra Klarälven är nu inne på sin andra vecka och den sträcka nedströms Strängsforsen som påbörjades förra veckan har fått lov att avbrytas på grund av maskinlogistiska och väderleksmässiga orsaker. Ny etablering till området uppströms Strängsforsen/nedströms Båtstadbron har skett och arbetet har startat där. Eftersom det har kommit en del regn och älven … Fortsätt läsa Ny etablering uppströms Strängforsen på gång

Nu kör vi! Restaureringen är igång.

Efter flera års planering och förberedelser har restaureringen av norra Klarälven inletts. Arbetet tjuvstartade i och för sig redan under vintern med att sten- och grusmaterial transporterades fram till flera platser invid älven, men nu i veckan har grävmaskiner och lastfordon kommit på plats i älven och så smått inlett själva återställningen. Syftet med åtgärderna … Fortsätt läsa Nu kör vi! Restaureringen är igång.

Förberedelser inför restaureringen

Här kommer några färska bilder från restaureringsprojektet i N2000-området norra Klarälven och resultatet av de förarbeten inför sommaren som pågått under vintern! Materialet på bilderna, dvs lekgrus, sten och block, har körts fram på tjälad mark och höglagts på olika strategiska ställen längs älven för senare utläggning på de platser som tidigare bottenkarteringar visat saknar … Fortsätt läsa Förberedelser inför restaureringen