Restaureringsarbetet i norra Klarälven är igång

Restaureringsprojektet inom ”Två länder – én elv”, som rent konkret utförs av Siljan Schakt Entreprenad AB och Vattenbruks AB, i de övre delarna av Klarälven är äntligen igång! Sortering av några tusen naturblock och många tusen m3 lekgrus pågår nu samtidigt som nedfarter till älven förbereds. I sommar ska block, sten och grus återföras till … Fortsätt läsa Restaureringsarbetet i norra Klarälven är igång

Projektperioden är förlängd till och med december 2021

I september i år ansökte Länsstyrelsen Värmland och Fylkesmannen i Innlandet om förlängning av projektet till och med 31 december 2021. Förvaltande myndighet för det territoriella samarbetsprogrammet Interreg Sverige-Norge har beslutat att godkänna förlängning av projekttiden med tolv månader. Ny projekttid är därför 2017-03-15 – 2021-12-31. Förlängningen är endast en förlängning av projekttid och kommer … Fortsätt läsa Projektperioden är förlängd till och med december 2021

Klart med entreprenör för restaureringsuppdrag

Siljan Schakt har efter upphandling fått uppdraget att restaurera flottledsrensade biotoper i Klarälvens norra delar, som en del i projektet Två länder - én elv. Restaureringen gäller delar av norra Klarälvens huvudfåra genom återförande av sten och grus, samt schaktning och flyttning av material. Genom att återföra delar av det sten och grusmaterial som under … Fortsätt läsa Klart med entreprenör för restaureringsuppdrag

Utrivning av Gretjärnsdammen sommaren 2019 på cirka 30 sekunder

Sommaren 2019 revs den cirka 3,5 meter höga före detta flottningsdammen vid utloppet av Gretjärn, vid starten av Öjenäsbäcken i Arvika kommun. Detta var den sista och avslutande åtgärden i det återställningsprojekt som länsstyrelsen drivit och bekostat under ca fem års tid. Ungefär en månad efter avslutat arbete var koloniseringen av bottenfaunan i full gång … Fortsätt läsa Utrivning av Gretjärnsdammen sommaren 2019 på cirka 30 sekunder

Inbjudan till samrådsmöte om biotoprestaurering

Länsstyrelsen bjuder in till samrådsmöte den 2 december angående planerad biotoprestaurering i norra Klarälven sommaren 2020. Den del av älven som åtgärder nu planeras i är den strömmande men bitvis hårt flottningsrensade sträckan mellan Sysslebäck och Höljes. Syftet med samrådsmötet är att dels informera om och diskutera åtgärderna samt inte minst att ta in synpunkter … Fortsätt läsa Inbjudan till samrådsmöte om biotoprestaurering