Artiklar

Förberedelser inför restaureringen

Här kommer några färska bilder från restaureringsprojektet i N2000-området norra Klarälven och resultatet av de förarbeten inför sommaren som pågått under vintern! Materialet på bilderna, dvs lekgrus, sten och block, har körts fram på tjälad mark och höglagts på olika strategiska ställen längs älven för senare utläggning på de platser som tidigare bottenkarteringar visat saknar … Fortsätt läsa Förberedelser inför restaureringen

Restaureringsarbetet i norra Klarälven är igång

Restaureringsprojektet inom ”Två länder – én elv”, som rent konkret utförs av Siljan Schakt Entreprenad AB och Vattenbruks AB, i de övre delarna av Klarälven är äntligen igång! Sortering av några tusen naturblock och många tusen m3 lekgrus pågår nu samtidigt som nedfarter till älven förbereds. I sommar ska block, sten och grus återföras till … Fortsätt läsa Restaureringsarbetet i norra Klarälven är igång

Projektperioden är förlängd till och med december 2021

I september i år ansökte Länsstyrelsen Värmland och Fylkesmannen i Innlandet om förlängning av projektet till och med 31 december 2021. Förvaltande myndighet för det territoriella samarbetsprogrammet Interreg Sverige-Norge har beslutat att godkänna förlängning av projekttiden med tolv månader. Ny projekttid är därför 2017-03-15 – 2021-12-31. Förlängningen är endast en förlängning av projekttid och kommer … Fortsätt läsa Projektperioden är förlängd till och med december 2021

Klart med entreprenör för restaureringsuppdrag

Siljan Schakt har efter upphandling fått uppdraget att restaurera flottledsrensade biotoper i Klarälvens norra delar, som en del i projektet Två länder - én elv. Restaureringen gäller delar av norra Klarälvens huvudfåra genom återförande av sten och grus, samt schaktning och flyttning av material. Genom att återföra delar av det sten och grusmaterial som under … Fortsätt läsa Klart med entreprenör för restaureringsuppdrag

Planerade referensgruppsmötet i maj skjuts upp

Referensgruppsmötet inom Två länder – én elv, som var planerat till maj 2020, kommer på grund av den rådande situationen kring Covid-19 att skjutas på framtiden. Vi hoppas att läget medger ett möte under hösten 2020. Som en ersättning ska projektledningen försöka hinna ta fram en summerande lägesrapport som dels skickas ut till referensgruppen och … Fortsätt läsa Planerade referensgruppsmötet i maj skjuts upp