Artiklar

Rapport: produktion av laxsmolt i Klarälven

Placering av ryssjan (60.067073, 13.564506) och skruvfällan (60.063769, 13.557157) i Edebäck under 2018 och 2019. Under 2018 och 2019 undersökte projektet hur mycket vildfödd lax- och öringsmolt som vandrar ut från lek- och uppväxtområdena i norra Klarälven på sin färd ner mot Vänern. Antalet blir ett mått på hur mycket lax och öring som produceras … Fortsätt läsa Rapport: produktion av laxsmolt i Klarälven

Nu är vi nedströms Strängforsen

Restaureringen av norra Klarälven har fortsatt under augusti och sakta men säkert arbetat sig nedströms från där åtgärderna inleddes i början av juli (mellan Strängsforsen och Båtstadbron). Just nu jobbar maskiner, maskinförare och arbetsledare en bit nedströms Strängsforsen med att framförallt lägga ut uppschaktade rensvallar. På en sträcka av ca 800m nedströms Spisängen (sträcka O4) … Fortsätt läsa Nu är vi nedströms Strängforsen