Nu kör vi! Restaureringen är igång.

Efter flera års planering och förberedelser har restaureringen av norra Klarälven inletts. Arbetet tjuvstartade i och för sig redan under vintern med att sten- och grusmaterial transporterades fram till flera platser invid älven, men nu i veckan har grävmaskiner och lastfordon kommit på plats i älven och så smått inlett själva återställningen.

Syftet med åtgärderna är att ca 25 km av älven på sträckan Båtstad – Sysslebäck så gott det är möjligt ska återställas efter de rensningar av älvens botten som genomfördes under flottningsepoken. Detta ska ske dels genom att tillföra sådant material som saknas på flera platser i älven idag (större block och lekgrus), dels genom att återföra det material som en gång togs ur älven, och som idag ligger som kilometerlånga vallar på ömse sidor om älven. Målet med åtgärderna är att förbättra livsmiljöerna för lax, öring, harr och andra arter knutna till älven och dess strandmiljöer, och att dessa arter som en konsekvens ska kunna öka i antal.

Inledningsvis kommer arbetet att fokusera på att lägga ut det höglagda sten- och grusmaterialet i den norra delen av åtgärdssträckan (Strängsforsenområdet). Därefter är planen att successivt arbeta sig söderut och samtidigt återföra materialet i schaktvallarna. Eftersom arbetet, både för ett lyckat biologiskt resultat samt säkerhetsmässigt, är beroende av relativt låga flöden kommer aktiviteterna till stor utsträckning att styras av vädret. Det kan alltså bli både kortare eller längre avbrott i arbetet under säsongen. Oavsett nederbörd och flöden är bedömningen att det kommer ta minst två hela sommarsäsonger (juli – sept) för att jobba igenom hela sträckan. Projektet drivs av länsstyrelsen inom EU/Interreg-projektet ”Två länder – én elv” i samarbete med Sysslebäcks FVOF och Norra Finnskoga FVOF. Utförare av själva återställningen är Siljan Schakt AB och Vattenbruks AB. Budgeten för det praktiska arbetet är ca 8,5 mkr och finansieras till hälften av EU-medel.

Ni som är intresserade av att se på arbetet eller besöker älven av andra anledningar bör hålla ett säkerhetsavstånd till arbetande maskiner på minst 100m. Även upplagsplatserna ska ses som arbetsplatsområden under den tid som det ligger stenmaterial kvar där.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s