Klart med entreprenör för restaureringsuppdrag

Siljan Schakt har efter upphandling fått uppdraget att restaurera flottledsrensade biotoper i Klarälvens norra delar, som en del i projektet Två länder – én elv.

Restaureringen gäller delar av norra Klarälvens huvudfåra genom återförande av sten och grus, samt schaktning och flyttning av material. Genom att återföra delar av det sten och grusmaterial som under flottningen schaktades upp ur älven kommer den dels återfå en naturligare karaktär och dels göra att livsbetingelserna för fisk och annan biologisk mångfald i och längs älven kraftigt förbättras.

Återförandet av schaktmassorna och utläggningen av lekgrus och block kommer ske varsamt och återförandet ger inte någon dramatisk förändring av landskapsbilden ovan vattenytan. Älven kommer bli något bredare och få mer naturliga stränder där andelen sten inte är lika stor som nu. Materialet som används för restaureringen kommer enbart att utgöras av natursten från området.

Den cirka 25 km långa delen av Klarälven som berörs av den planerade restaureringen är belägen mellan Sysslebäck i söder och Höljes i norr.

Vissa vägar och i viss mån även bebyggelse kan tillfälligt påverkas under den tid som arbetet pågår. Restaureringen påbörjas i Klarälven under 2021. Arbetet i älven utförs främst under sommarmånader. Berörda mark- och fastighetsägare är informerade.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s