Två länder – én elv

Vi tar stegen för att göra Klarälven-Trysilelva-Femundselva till ett av Skandinaviens mest laxrika och hållbara vattensystem. Projektet Två länder – én elv 2017-2021 har sin grund i de resultat och förslag som lyftes fram i projektet ”Vänerlaxens fria gång”.

Vad det handlar om

Projektet handlar om en älv, Klarälven-Trysilelva-Femundselva, som rinner genom två länder. Eftersom älven och dess biologiska mångfald inte känner av nationsgränsen, finns tydliga behov av att använda ett gränsöverskridande perspektiv när vi skapar förutsättningar för en långsiktig återuppbyggnad av det vilda och långvandrande laxbeståndet.

> Om projektet